contact

Hoi

Zoals je misschien al hebt gezien is een groot gedeelte van mijn werk te koop.
Mocht je hier iets meer over willen weten dan kunt je mij mailen [email protected] of gebruik het onderstaande contactformulier.
Verder vind ik leuke post altijd fijn dus als je andere vragen hebt brand maar los.
Op Instagram en Facebook is nieuw werk in ontwikkeling te bekijken.


Copyright (de kleine lettertjes)

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieƫn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bertina van Leen.

Geen garantie op juistheid

Voor de afbeeldingen en prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.

Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bertina van Leen te mogen claimen of te veronderstellen.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.